FAQ

Czym jest fotowoltaika?

W najprostszym ujęciu fotowoltaika to technologia przekształcająca energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Pozwala ona na budowę domowych elektrowni o różnych wielkościach – zaczynając od wielkich farm po mikroinstalacje zasilające pojedyncze domy, czy nawet malutkie ogniwa np. w kalkulatorach.

PGEozePV Energia zajmuje się kompleksową obsługą instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie całego kraju.

Elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne oprócz produkowania potrzebnej nam energii, produkują także spaliny, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Oprócz tlenków azotu, pyłu, popiołu czy metali ciężkich, które przyczyniają się do powstawania smogu będącego bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, największym objętościowo i masowo produktem spalania paliw kopalnych jest dwutlenek węgla (CO2), który jest główną przyczyną efektu cieplarnianego. Przejście na energię odnawialną oznacza zerową emisję CO2 przy stałej produkcji prądu.

Żywotność modułów wynosi aż 40 lat, a ich produkcja nie jest uciążliwa dla środowiska.

Jakie są rodzaje paneli fotowoltaicznych?

Rodzajów paneli fotowoltaicznych dostępnych na rynku, a kierowanych dla klientów indywidualnych jest kilka.

Przy ich ocenie, przede wszystkim zwraca się uwagę na parametr sprawności, który pozwala w ogólny i uproszczony sposób określić jak dużą moc będą mogły osiągnąć nasze moduły.

Nasza firma gwarantuje profesjonalne, spersonalizowane oferty solarne dopasowane do Twoich potrzeb.

Panelami, które warto jednak już teraz poznać, są:

Panele monokrystaliczne o cechach:
Sprawność – 15%-19%
czarny kolor
produkcja z jednego kryształu krzemu
najwyższe moce modułów
Panele polikrystaliczne o cechach:
sprawność 14%-16%
produkcja z wielu kryształów krzemu
niski spadek mocy przy wzroście temperatury
niska cena;
Panele amorficzne o cechach:
sprawność do 10%
niewykrystalizowane
obecnie stosowane coraz rzadziej, głównie przez inwestorów z bardzo niskim budżetem;
Panele CdTe o cechach:
sprawność 10%-12%
czerwonawa barwa
Panele CIS i CIGS o cechach:
sprawność do 14%
zbudowane z miedzi, indu, galu i selenu
grubość ogniw zaledwie mikrometrowa
dobre wykorzystanie promieniowania rozproszonego przy zachmurzeniu.
W chwili obecnej ze względu na niski parametr ceny do mocy, trzy ostatnie rodzaje z wymienionych powyżej ogniw to są: amorficzne, CdTe oraz CIS i CIGS są praktycznie niespotykane na polskim rynku.

Panele polikrystaliczne również są stosowane coraz rzadziej ze względu na rosnącą wydajność modułów monokrystalicznych oraz przez spadek ich ceny.

Dzisiaj technologia solarna jest jedną z najpopularniejszych form dążenia do tworzenia proekologicznych i energooszczędnych domów. Opłacalność jej wdrażania jest bardzo wysoka, nasi pracownicy pomagają inwestorowi w uzyskaniu dotacji, przekraczających nawet 30% poniesionych kosztów!

Skorzystaj z usług naszych pracowników naszej firmy. Pomożemy Ci uzyskać najlepsze rozwiązanie na lata. Zaczynając od darmowej konsultacji, następnie projekt, montaż i podłączenie do sieci.

Jaka jest wysokość ulgi termomodernizacyjnej?

“Mój Prąd” jest to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Uzyskać go mogą osoby fizyczne na instalacje większe niż 2 kW, ale mniejsze niż 10 kW.

Zwrot wynosi do 3000 zł netto. Program okazał się wielkim sukcesem, wnioski rozpatrywane są bardzo szybko, a pieniądze wypłacane na bieżąco. W niewiele ponad 3 miesiące rozdano 140 mln złotych.

Warto dodać, że PGEozePV jest oficjalnym partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wdrażania programu „Mój Prąd”.
Przyczyni się to do szybkości obsługi wniosków klientów PGEozePV

Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym – czyli związanych z wymianą źródeł ciepła starej generacji oraz termoizolacją.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem.

Wysokość ulgi liczy się mnożąc stawkę podatku po jakiej się rozliczamy, razy koszt instalacji pomniejszony o wysokość dofinansowania Mój Prąd.

Dzięki uldze możemy odzyskać nawet ponad 15 tysięcy złotych.

Cytując ustawę: “Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł”.

Jakich budynków dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej lub stosujący jednolitą stawkę 19 %, a także osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (powierzchnia nie większa niż 30% całości). W przypadku np. instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, ulga przysługuje także przy montażu na garażu czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.

Uwaga! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Co zrobić, aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Cytując ustawę, termomodernizacja podlegająca odliczeniu polega na:

ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W jaki sposób fotowoltaika wpływa na ochronę środowiska?

Panele fotowoltaiczne są skonstruowane w ten sposób, aby wytwarzać energię elektryczną przy każdej pogodzie przez cały rok. Zmiana wydajności paneli uzależniona jest od nasłonecznienia, natomiast nie spadnie nigdy do zera.
Będziesz miał nad tym pełną kontrolę dzięki systemom monitorującym zainstalowanym w Twoim telefonie. Zawsze będziesz wiedział ile prądu aktualnie produkują Twoje panele słoneczne.

Gdzie można zainstalować panele słoneczne?

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych najczęściej odbywa się na dachach, natomiast w PGEozePV montujemy je z powodzeniem na gruncie oraz budynkach przynależnych np. garażu czy budynku gospodarczym.

Jeżeli masz obawy czy panele zmieszczą się na Twoim dachu miej na uwadze, że są jeszcze inne opcje, z których możesz skorzystać.

Czy panele będą działać w pochmurny dzień?

Panele fotowoltaiczne są skonstruowane w ten sposób, aby wytwarzać energię elektryczną przy każdej pogodzie przez cały rok. Zmiana wydajności paneli uzależniona jest co prawda od nasłonecznienia, natomiast nie spadnie nigdy do 0.
Będziesz miał nad tym pełną kontrolę dzięki systemom monitorującym zainstalowanym w Twoim telefonie. Zawsze będziesz wiedział ile prądu aktualnie produkują Twoje panele słoneczne.

Czy mój dom nadaje się do zainstalowania paneli słonecznych?

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych najczęściej odbywa się na dachach, natomiast w PGEozePV montujemy je z powodzeniem na gruncie oraz budynkach przynależnych np. garażu czy budynku gospodarczym.

Jeżeli masz obawy czy panele zmieszczą się na Twoim dachu miej na uwadze, że są jeszcze inne opcje, z których możesz skorzystać.

Ile trwa instalacja paneli fotowoltaicznych?

Montaż paneli fotowoltaicznych ukończonych jest w ciągu jednego dnia.

Przygotowanie dla Ciebie indywidualnego projektu może być do trzech dni. Otrzymasz od nas harmonogram wykonania prac, abyś cały czas miał pełna kontrolę nad etapem tworzenia instalacji.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, czy mnie na to stać?

Wpływa na to wiele czynników. Nasi doradcy na spotkaniu rozpoznają potrzeby energetyczne Twojego domu i pomogą ustalić Ci najodpowiedniejsze rozwiązanie, abyś mógł cieszyć się energią z własnej elektrowni słonecznej. Pamiętaj również, że PGEozePV instaluje panele słoneczne także na gruncie czy wiatach garażowych.
Zawsze znajdziemy rozwiązanie, wystarczy, że porozmawiasz z naszym doradcą.

Co się dzieje w przypadku przerwy w dostawie prądu, czy moja instalacja działa?

Nie, instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do sieci energetycznej. W przypadku przerwy w dostawie prądu, inwerter wyłącza instalację i produkcję energii elektrycznej. Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem w przypadku prac serwisowych sieci w pobliżu Twojego domu.

Co dzieje się z niewykorzystaną energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne?

Energia przekazywana jest do sieci energetycznej, który pełni rolę wirtualnego magazynu. W razie potrzeby możesz przez rok odebrać z niej 80% swojego prądu i korzystać z niego np. w nocy kiedy używamy prądu na oświetlenie a panele nie wyprodukują energii elektrycznej.

Czym jest licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy to urządzenie, które pozwala na zliczanie energii pobieranej przez danego odbiorcę, jak również na zliczanie energii wprowadzanej do sieci przez użytkownika. Na podstawie tych pomiarów dokonuje się bilansu, który pozwala na rozliczenie prosumenta (właściciela mikro instalacji) ze sprzedawcą energii elektrycznej, które pozwala na zliczanie energii, która jest zużywana przez niego.

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Wymiana licznika na dwukierunkowy jest bezpłatna i realizuje ją operator systemu dystrybucyjnego, zakład energetyczny. Nowy licznik jest wówczas instalowany w miejsce starego licznika. Dla Twojego komfortu PGEozePV w ramach współpracy złoży za Ciebie odpowiedni wniosek.

Co to jest kWp?

kWp to moc szczytowa, z jaką pracują panele słoneczne.
Moc kWp określa się w warunkach testowych, czyli przy optymalnym nasłonecznieniu oraz temperaturze modułu fotowoltaicznego: 25 stopni C.

Czy można zainstalować panele fotowoltaiczne na domu, który dopiero jest w budowie?

Tak, pod warunkiem, że dom jest przyłączony do sieci energetycznej.
Nasi eksperci PGEozePV pomogą dobrać optymalne dla Ciebie rozwiązanie.

Należy jednak pamiętać, że z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Ile potrzebuje paneli fotowoltaicznych, aby pokryć zapotrzebowanie mojego domu?

To zależy od zapotrzebowania energetycznego Twojego domu oraz mocy paneli fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule:„Ile potrzebuje paneli fotowoltaicznych, aby pokryć zapotrzebowanie mojego domu?”

Czy mikroinwerter to to samo co optymalizator mocy?

Dosyć często mikroinwerter mylony jest z optymalizatorem mocy. Co prawda obydwa rozwiązują problem częściowego zacienienia paneli fotowoltaicznych, natomiast nie powinno się ich używać jako zamienników, ponieważ są to dwie różne rzeczy. Mikroinwertry są bardzo rzadko spotykane na polskim rynku z tego względu, iż zostały stworzone na standardy amerykańskiego prądu, do instalacji jednofazowych- w Polsce jest ich zaledwie 10%.

Jak odczytać wskaźniki na liczniku dwukierunkowym?

Ze względu na różne rodzaje liczników, kody mogą przyjmować różne wartości. Na obudowie licznika powinna znaleźć się legenda, aby bez problemu odczytać co oznacza dany kod OBIS

2 najważniejsze kody to :
1.8.0 – ILE PRADU POBRALIŚMY [kWh]
2.8.0 – ILE PRĄDU PRZEKAZALISMY DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO [kWh]

W najprostszym ujęciu fotowoltaika to technologia przekształcająca energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Pozwala ona na budowę domowych elektrowni o różnych wielkościach – zaczynając od wielkich farm po mikroinstalacje zasilające pojedyncze domy, czy nawet malutkie ogniwa np. w kalkulatorach.

PGEozePV Energia zajmuje się kompleksową obsługą instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie całego kraju.

Elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne oprócz produkowania potrzebnej nam energii, produkują także spaliny, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Oprócz tlenków azotu, pyłu, popiołu czy metali ciężkich, które przyczyniają się do powstawania smogu będącego bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, największym objętościowo i masowo produktem spalania paliw kopalnych jest dwutlenek węgla (CO2), który jest główną przyczyną efektu cieplarnianego. Przejście na energię odnawialną oznacza zerową emisję CO2 przy stałej produkcji prądu.

Żywotność modułów wynosi aż 40 lat, a ich produkcja nie jest uciążliwa dla środowiska.

Rodzajów paneli fotowoltaicznych dostępnych na rynku, a kierowanych dla klientów indywidualnych jest kilka.

Przy ich ocenie, przede wszystkim zwraca się uwagę na parametr sprawności, który pozwala w ogólny i uproszczony sposób określić jak dużą moc będą mogły osiągnąć nasze moduły.

Nasza firma gwarantuje profesjonalne, spersonalizowane oferty solarne dopasowane do Twoich potrzeb.

Panelami, które warto jednak już teraz poznać, są:

Panele monokrystaliczne o cechach:
Sprawność – 15%-19%
czarny kolor
produkcja z jednego kryształu krzemu
najwyższe moce modułów
Panele polikrystaliczne o cechach:
sprawność 14%-16%
produkcja z wielu kryształów krzemu
niski spadek mocy przy wzroście temperatury
niska cena;
Panele amorficzne o cechach:
sprawność do 10%
niewykrystalizowane
obecnie stosowane coraz rzadziej, głównie przez inwestorów z bardzo niskim budżetem;
Panele CdTe o cechach:
sprawność 10%-12%
czerwonawa barwa
Panele CIS i CIGS o cechach:
sprawność do 14%
zbudowane z miedzi, indu, galu i selenu
grubość ogniw zaledwie mikrometrowa
dobre wykorzystanie promieniowania rozproszonego przy zachmurzeniu.
W chwili obecnej ze względu na niski parametr ceny do mocy, trzy ostatnie rodzaje z wymienionych powyżej ogniw to są: amorficzne, CdTe oraz CIS i CIGS są praktycznie niespotykane na polskim rynku.

Panele polikrystaliczne również są stosowane coraz rzadziej ze względu na rosnącą wydajność modułów monokrystalicznych oraz przez spadek ich ceny.

Dzisiaj technologia solarna jest jedną z najpopularniejszych form dążenia do tworzenia proekologicznych i energooszczędnych domów. Opłacalność jej wdrażania jest bardzo wysoka, nasi pracownicy pomagają inwestorowi w uzyskaniu dotacji, przekraczających nawet 30% poniesionych kosztów!

Skorzystaj z usług naszych pracowników naszej firmy. Pomożemy Ci uzyskać najlepsze rozwiązanie na lata. Zaczynając od darmowej konsultacji, następnie projekt, montaż i podłączenie do sieci.

“Mój Prąd” jest to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Uzyskać go mogą osoby fizyczne na instalacje większe niż 2 kW, ale mniejsze niż 10 kW.

Zwrot wynosi do 3000 zł netto. Program okazał się wielkim sukcesem, wnioski rozpatrywane są bardzo szybko, a pieniądze wypłacane na bieżąco. W niewiele ponad 3 miesiące rozdano 140 mln złotych.

Warto dodać, że PGEozePV jest oficjalnym partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wdrażania programu „Mój Prąd”.
Przyczyni się to do szybkości obsługi wniosków klientów PGEozePV

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym – czyli związanych z wymianą źródeł ciepła starej generacji oraz termoizolacją.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem.

Wysokość ulgi liczy się mnożąc stawkę podatku po jakiej się rozliczamy, razy koszt instalacji pomniejszony o wysokość dofinansowania Mój Prąd.

Dzięki uldze możemy odzyskać nawet ponad 15 tysięcy złotych.

Cytując ustawę: “Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł”.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej lub stosujący jednolitą stawkę 19 %, a także osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (powierzchnia nie większa niż 30% całości). W przypadku np. instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, ulga przysługuje także przy montażu na garażu czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.

Uwaga! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Cytując ustawę, termomodernizacja podlegająca odliczeniu polega na:

ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Panele fotowoltaiczne są skonstruowane w ten sposób, aby wytwarzać energię elektryczną przy każdej pogodzie przez cały rok. Zmiana wydajności paneli uzależniona jest od nasłonecznienia, natomiast nie spadnie nigdy do zera.
Będziesz miał nad tym pełną kontrolę dzięki systemom monitorującym zainstalowanym w Twoim telefonie. Zawsze będziesz wiedział ile prądu aktualnie produkują Twoje panele słoneczne.

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych najczęściej odbywa się na dachach, natomiast w PGEozePV montujemy je z powodzeniem na gruncie oraz budynkach przynależnych np. garażu czy budynku gospodarczym.

Jeżeli masz obawy czy panele zmieszczą się na Twoim dachu miej na uwadze, że są jeszcze inne opcje, z których możesz skorzystać.

Panele fotowoltaiczne są skonstruowane w ten sposób, aby wytwarzać energię elektryczną przy każdej pogodzie przez cały rok. Zmiana wydajności paneli uzależniona jest co prawda od nasłonecznienia, natomiast nie spadnie nigdy do 0.
Będziesz miał nad tym pełną kontrolę dzięki systemom monitorującym zainstalowanym w Twoim telefonie. Zawsze będziesz wiedział ile prądu aktualnie produkują Twoje panele słoneczne.

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych najczęściej odbywa się na dachach, natomiast w PGEozePV montujemy je z powodzeniem na gruncie oraz budynkach przynależnych np. garażu czy budynku gospodarczym.

Jeżeli masz obawy czy panele zmieszczą się na Twoim dachu miej na uwadze, że są jeszcze inne opcje, z których możesz skorzystać.

Montaż paneli fotowoltaicznych ukończonych jest w ciągu jednego dnia.

Przygotowanie dla Ciebie indywidualnego projektu może być do trzech dni. Otrzymasz od nas harmonogram wykonania prac, abyś cały czas miał pełna kontrolę nad etapem tworzenia instalacji.

Wpływa na to wiele czynników. Nasi doradcy na spotkaniu rozpoznają potrzeby energetyczne Twojego domu i pomogą ustalić Ci najodpowiedniejsze rozwiązanie, abyś mógł cieszyć się energią z własnej elektrowni słonecznej. Pamiętaj również, że PGEozePV instaluje panele słoneczne także na gruncie czy wiatach garażowych.
Zawsze znajdziemy rozwiązanie, wystarczy, że porozmawiasz z naszym doradcą.

Nie, instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do sieci energetycznej. W przypadku przerwy w dostawie prądu, inwerter wyłącza instalację i produkcję energii elektrycznej. Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem w przypadku prac serwisowych sieci w pobliżu Twojego domu.

Energia przekazywana jest do sieci energetycznej, który pełni rolę wirtualnego magazynu. W razie potrzeby możesz przez rok odebrać z niej 80% swojego prądu i korzystać z niego np. w nocy kiedy używamy prądu na oświetlenie a panele nie wyprodukują energii elektrycznej.

Licznik dwukierunkowy to urządzenie, które pozwala na zliczanie energii pobieranej przez danego odbiorcę, jak również na zliczanie energii wprowadzanej do sieci przez użytkownika. Na podstawie tych pomiarów dokonuje się bilansu, który pozwala na rozliczenie prosumenta (właściciela mikro instalacji) ze sprzedawcą energii elektrycznej, które pozwala na zliczanie energii, która jest zużywana przez niego.

Wymiana licznika na dwukierunkowy jest bezpłatna i realizuje ją operator systemu dystrybucyjnego, zakład energetyczny. Nowy licznik jest wówczas instalowany w miejsce starego licznika. Dla Twojego komfortu PGEozePV w ramach współpracy złoży za Ciebie odpowiedni wniosek.

kWp to moc szczytowa, z jaką pracują panele słoneczne.
Moc kWp określa się w warunkach testowych, czyli przy optymalnym nasłonecznieniu oraz temperaturze modułu fotowoltaicznego: 25 stopni C.

Tak, pod warunkiem, że dom jest przyłączony do sieci energetycznej.
Nasi eksperci PGEozePV pomogą dobrać optymalne dla Ciebie rozwiązanie.

Należy jednak pamiętać, że z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

To zależy od zapotrzebowania energetycznego Twojego domu oraz mocy paneli fotowoltaicznych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w artykule Ile potrzebuje paneli fotowoltaicznych, aby pokryć zapotrzebowanie mojego domu?

Dosyć często mikroinwerter mylony jest z optymalizatorem mocy. Co prawda obydwa rozwiązują problem częściowego zacienienia paneli fotowoltaicznych, natomiast nie powinno się ich używać jako zamienników, ponieważ są to dwie różne rzeczy. Mikroinwertry są bardzo rzadko spotykane na polskim rynku z tego względu, iż zostały stworzone na standardy amerykańskiego prądu, do instalacji jednofazowych- w Polsce jest ich zaledwie 10%.

Ze względu na różne rodzaje liczników, kody mogą przyjmować różne wartości. Na obudowie licznika powinna znaleźć się legenda, aby bez problemu odczytać co oznacza dany kod OBIS

2 najważniejsze kody to :
1.8.0 – ILE PRADU POBRALIŚMY [kWh]
2.8.0 – ILE PRĄDU PRZEKAZALISMY DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO [kWh]