Projekt nowelizacji ustawy o OZE przyjęty przez Rząd!

Będzie mniej formalności, a wsparcie dla producentów będzie trwało dłużej!

Projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, został zaakceptowany przez Radę Ministrów i w następnym kroku trafi do Sejmu. Plan ten uwzględnia regulacje, które miałyby na celu wydłużenie dotychczas obowiązujących systemów wsparcia dla producentów energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł – aukcyjnego oraz FIT/FIP. W systemie aukcyjnym terminy wsparcia publicznego mają zostać wydłużone z terminu 30 czerwca 2021 (zapisany w ustawie o OZE) do dnia 31 grudnia 2027 roku. W przypadku systemu FIT/FIP widnieje data 30 czerwca 2024, ustanowiona w wyniku zmian w unijnym rozporządzeniu GBER. Okres ten okazuje się być dłuższym niż ten proponowany w projekcie z zeszłego roku - 2026.

W związku z treścią przedstawionego projektu Rada Ministrów miałaby określić maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej, które mogą trafić na aukcję w okresie 2022-2027 roku. Wolumeny OZE przewidziane na następne lata będzie można zmieniać, jednak tylko wzwyż. Jednak, by wydłużenie systemów wsparcia dla „zielonej energii” mogło wejść w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej w związku z zastosowaniem mechanizmów pomocy publicznej.

Zmiany znajdujące się w projekcie nowelizacji mają dotyczyć również małej instalacji – zaproponowano zwiększenie nominalnej mocy instalacji, w której to nie będzie wymagana koncesja na sprzedaż energii – mowa o 1000kW, przy dotychczasowej mocy do 500kW. Wytwórcy, których nowe prawo ma zwolnić z obowiązku posiadania koncesji na sprzedaż energii, wpisani zostaną do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji – w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia nowego prawa, jednocześnie z dniem dokonania wpisu do owego rejestru koncesja ma stracić ważność.

Kolejną regulacją ustawy jest zwolnienie instalacji OZE o mocy do 500kW z konieczności uwzględniania w studium zagospodarowania przestrzennego – w stosunku do dotychczasowych 100kW. Wyjątek stanowić mają instalacje fotowoltaiczne znajdujące się na gruntach rolnych z klasy V, VI i VIz, oraz nieużytkach, gdzie próg zwolnienia ma zatrzymywać się na poziomie 1000kW.

W projekcie mają zmienić się również zasady definiowania mocy zainstalowanej - ważne w kontekście planowanej zmiany kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dla wytwórców energii z OZE w przypadku kilku tysięcy instalacji, a także w kontekście kolejnych aukcji, w których kryterium mocy zainstalowanej decyduje o przydziale do poszczególnych koszyków aukcyjnych.