Liczba inwestorów przekroczyła pół miliona!

Taki wynik wykonanych mikroinstalacji jest zasługą między innymi z dofinansowań Mój Prąd, który cieszy się dużą popularnością. Z związku z tym jest otwarta kolejna edycja przyjmowania wniosków.

W tym roku, do końca kwietnia, zakończono przyjmowanie wniosków o dotacje z drugiego etapu Mojego Prądu, czy większości programów unijnych. Spora część inwestycji została również przełożona na późniejszy okres, oczekując na kolejny edycję Mojego Prądu.

Jak podawało zrzeszające operatorów sieci, Polskie Towarzystwo Rozdziału i Przesyłu Energii Elektrycznej, od początku roku do końca września 2020 roku zostało przyłączone do swojej sieci ponad 202 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy przekraczającej 1,36 GW.

W ubiegłym roku, mimo obostrzeń i panującej sytuacji epidemiologicznej, zostało przyłączonych do sieci OSD dwukrotnie więcej instalacji fotowoltaicznych, niż w całym 2019 roku. Ostateczny wynik, na koniec roku, osiągnięto 457,44 tysięcy instalacji, osiągając moc ponad 2,3 GW.

Na ten moment, liczba inwestorów w OZE przekroczyła ponad pół miliona, dokładnie 508 183 tysięcy. A łączna moc instalacji osiągnęła 4 469,8 MW.

Według najnowszych danych, większość prosumentów inwestuje w panele fotowoltaiczne. To one wyraźnie dominują wśród całkowitej mocy PV uruchamianej w Polsce.