Główne zalety energii odnawialnej

Kraje Unii Europejskiej, w tym również Polska, przechodzą energetyczną transformację, która to polega na przeistoczeniu nieodnawialnych źródeł energii w odnawialne. Ta ogólnoświatowa tendencja bezpowrotnie przemodelowała nie tylko branżę energetyczną. Ale i przemysł, transport czy budownictwo. Zalety tego typu energii przedstawimy w dalszej części artykułu.

Odnawialne źródła energii - czym są?

To takie źródła energii, które szybko się odnawiają lub kiedy korzystanie z nich nie pomniejsza jego zasobów, jest nieskończone. Z kolei odnawialne źródła energii to te, które posiadają określoną i wyczerpywalną moc, której nie da się w krótkim czasie nadrobić. Wartość OZE w branży energetycznej z roku na rok rośnie.Prognozy wskazują, że w najbliższej przyszłości będzie w dalszym ciągu i znacznie wzrastać

Rodzaje odnawialnych źródeł energii.

 • Energia słoneczna

  Promienie słoneczne są nośnikiem dużego ładunku energii, poprzez jego pozyskanie można zamienić go w prąd, z którego korzystamy chociażby w naszych domach do codziennego użytku. Na dachach budynków lub gruncie instaluje się panele słoneczne, które odpowiadają za wyżej opisany proces.

 • Energia wiatrowa

  Wiatr to kolejny przykład nośnika ładunku energetycznego. W tym przypadku energię pozyskuje się za pomocą wiatraków. Umiejscawia się je głównie na otwartych przestrzeniach ze względu na większą intensywność wiejącego wiatru.

 • Energia wodna

  Woda to ważny związek chemiczny, który pozwala wytworzyć prąd, w czym pomagają elektrownie wodne. Ten rodzaj odnawialnego źródła energii ma największy udział w miksie energetycznym ze wszystkich rodzajów. Tym sposobem energia wodna stanowi aż 15% globalnej produkcji prądu.

 • Energia geotermalna

  Również nasza Matka Ziemia emituje ogromne ilości energii i grzechem byłoby tego nie wykorzystywać. Jej źródła, nazywane geotermalnymi, znajdują się w gruncie i korzysta się z nich poprzez specjalnie wykonane odwierty. Jednak ten sposób pozyskiwania energii jest zdecydowanie mniej popularny niż ten dający możliwość montażu paneli fotowoltaicznym w swoim domu.

 • Bioenergia

  To źródła organiczne tj. biopaliwa, biogaz czy biomasa z których korzysta się w celu generowania prądu, ogrzewania czy chłodzenia, a także w formie paliwa w transporcie. Do produkcji tego typu surowców wykorzystuje się odpady drzewne, słomę, oleje roślin, buraki cukrowe, trzcinę cukrową, ziemniaki, zboża.

Zalety energii odnawialnej.

 • Niekończące się źródło energii

  W porównaniu do surowca takiego jak np. węgiel kamienny, OZE mają niewyczerpany potencjał. Dlatego ich niepodważalną zaletą jest stabilność i trwałość. Nie istnieje możliwość, że ich zasoby w krótkim czasie się skończą, co skutkowałoby np. nagłym brakiem prądu. Odnawialne źródła energii zapewniają więc stabilizację, bezpieczeństwo i przewidywalność w dostawie energii.

 • Oszczędność pieniędzy

  Kwestia finansowa jest niewątpliwie niepodważalną zaletą „Zielonej energii”. Niższe ceny za prąd równają się znacznie niższym rachunkom za prąd czy ogrzewanie naszych domostw czy przedsiębiorstw dla których taka oszczędność jest szczególnie ważna. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest fotowoltaika, w której w wyborze i montażu możemy pomóc jako PGEOZE PV.

 • Korzyści dla zdrowia i środowiska

  Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł nie powoduje szkód ekologicznych oraz nie ingeruje w środowisko naturalne. Niewątpliwie można przypisać ten fakt jako zaletę OZE. Jako przykład możemy wspomnieć wyżej wymienioną fotowoltaikę, która to przyczynia się do produkcji prądu pochodzącego z promieniowania słonecznego pomijając reakcję spalania. Poprawia jakość powietrza, a to najważniejszy argument potwierdzający korzystny wpływ na nasze zdrowie i środowisko.

Czy OZE mogą mieć wady?

Istnieje jedna niedogodność związana z OZE, a mianowicie jest to branża wciąż niewystarczająco rozwinięta w stosunku do swojego zasobu i potencjału. Wymaga ciągłych inwestycji, co wiąże się również z ogromnymi nakładami finansowymi. Inwestycje te są jednak opłacalne w skali mikro i makro. Dodatkowo istnieją różne programy dofinansowań i dotacji publicznych, jak np. dofinansowanie do fotowoltaiki, Mojego Prądu. Plusy odnawialnych źródeł energii są niepodważalne. Ich potencjał jest ogromny, co zauważają zarówno władze poszczególnych krajów i organizacji międzynarodowych, jak i społeczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lata w energetyce, transporcie i przemyśle zostaną zdominowane właśnie przez odnawialne źródła energii, do czego jako PGEOZEpv się przyczyniamy, oferując profesjonalne wsparcie w wyborze oraz montażu fotowoltaiki i pomp ciepła.